Solutions.io is een geweldige IT-partner waar ik in 2021 en 2022 graag mee heb samengewerkt. Ze zijn professionals en kwamen met geweldige ideeën en oplossingen om aan al mijn eigenzinnige front-end en back-end eisen te voldoen. Ze hebben zeker een toegevoegde waarde aan onze applicatie en website Dokkz.com. Heel erg bedankt!
Donald Mulders - CEO
Authenticiteit van documenten valideren

Blockchain technologie

De klant en de uitdaging

Dokkz is een blockchain startup gevestigd in Den Haag en een gelijknamig platform. Met behulp van blockchain technologie kun je met Dokkz documenten digitaal ondertekenen en verifiëren op echtheid door het toekennen van een unieke hash. Het bestaande platform van de klant moest opnieuw worden ingericht, verbeterd en uitgebreid met verschillende features.

Het project

Als eerste stap bekeken we de bestaande code en stelden we een roadmap op voor verdere ontwikkeling gedurende een aantal maanden.

Vervolgens hebben we de softwarearchitectuur opnieuw ontworpen en een verbeterde versie van de software zelf geïmplementeerd. Ons plan van aanpak was om eerst de MVP te lanceren en dan binnen een bepaald tijdsbestek extra functies te lanceren. De functies omvatten digitale ondertekening met elektronische handtekeningen en zegels die voldoen aan de Europese eIDAS-verordening en aangepaste abonnementsintegratie op basis van de mollie-API. Daarnaast verzorgden we DevOps en de uitrol van de software naar een live omgeving.

Gebruikte technologieën

We hebben het Laravel framework in combinatie met React gebruikt om de front en backend voor het platform te ontwikkelen. De blockchain document validatie wordt gedaan met behulp van het Bitcoin SV netwerk gebouwd in Expressjs.

Geselecteerde werken

Boekingsplatform gezondheidszorg

Afspraken boeken voor senioren Automation, Healthcare

Digital Health platform

Preventieve geneeskunde moderniseren E-commerce, Healthcare